Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

Ažuriranu verziju Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru (lipanj 2022.), koja je izrađena nakon donošenja Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 57/22 , možete pronaći u nastavku.

Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa za poslovanje u euru ažurirana verzija lipanj 2022