Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Kastracijom do smanjenja napuštanja pasa i mačaka- programi kontrole razmnožavanja i prijedlozi ušteda za lokalne zajednice

Prijatelji životinja, udruga za zaštitu i prava životinja, pripremili su novu brošuru – „Kastracijom do smanjenja napuštanja pasa i mačaka” koja konkretnim savjetima koristi i pomaže u smanjenju broja napuštenih životinja čime se štede sredstva za njihovo zbrinjavanje.

Brošuru možete preuzeti u digitalnom izdanju na: Brošura, a Prijatelji životinja dostavit će brošuru i u tiskanom izdanju jedinicama lokalne samouprave. Ako vam je potrebno više primjeraka o tome ih slobodno obavijestite. Apeliraju također da se brošura podijeli svima kojima može koristiti u provedbi Zakona o zaštiti životinja i edukaciji o važnosti kastracije pasa i mačaka.