Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede: Upute u vezi primjene nedavno usvojenog Pravilnika o registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

5. veljače 2022. godine na snagu je stupio Pravilnik o registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
(„Narodne novine“, broj 12/2022).

Prenosimo uputu Ministarstva poljoprivrede:

Pravilnikom je propisan sadržaj i način vođenja, prikupljanja i obrade podataka Registra evidencije ugovora i naplate.

U Registru se evidentiraju svi  ugovori sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika koji su još u tijeku te svi ugovori sklopljeni nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

U Registar podatke upisuju javnopravna tijela koja u ime Republike Hrvatske sklapaju ugovore: Ministarstvo, jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 5. Pravilnika jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su u roku od  pet dana od dana sklapanja ugovora odnosno od dana sklapanja Aneksa ugovora u Registar upisati sve podatke iz ugovora odnosno sve podatke iz Aneksa ugovora koji se Aneksom mijenjaju te u
elektroničkom obliku priložiti primjerak ugovora, primjerak aneksa ugovoru, obavijesti o raskidu ugovora, Gospodarski program, zapisnik o uvođenju u posjed, nagodbe o  otplati duga, rješenja o otvaranju stečajnog postupka, postupka prisilne naplate te drugu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora i dokumentaciju koja prati ugovor.

Sukladno članku 10. Pravilnika jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su u Registar upisati sve podatke iz ugovora te u elektroničkom obliku priložiti primjerak ugovora, primjerak svih sklopljenih Aneksa ugovora kao i dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora i dokumentaciju koja prati ugovor, te dokumentaciju koja nedostaje za već upisane ugovore po svim oblicima raspolaganja koji su sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Registar je sastavni dio aplikacije za vođenje evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: e-DPZ).

Aplikaciji je moguće pristupiti putem linka

Aplikacija eDPZ je dostupna i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede u rubrici pristup informacijama.

Jedinice lokalne samouprave pristupaju e-DPZ-u putem korisničkog imena i lozinke koje im je dodijelilo Ministarstvo.

Pristupni podaci za spajanje u aplikaciju eDPZ su isti kao i pristupni podaci koje ste koristili za spajanje u aplikaciju Evidencije ugovora. Ukoliko ste iste zaboravili i /ili nemate iste, možete poslati pisani zahtjev na e-mail: tatjana.filipovic@mps.hr ili manda.suman@mps.hr

Jedinice lokalne samouprave odgovorne su za točnost unosa podataka u Registru.

Također skrećemo pozornost na važnost TOČNOG UNOSA podataka u Registar s obzirom da će uneseni podaci biti temelj za elektroničku provedbu natječaja za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta putem programskog rješenja e-Zakup.

Cilj izrade programskog rješenja e-Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta je elektronska provedba natječaja.

Također, iz Ministarstva napominju kako za optimalno korištenje aplikacije eDPZ preporučuju preglednik Internet Explorer (IE), a podešavanje preglednika može se napraviti sukladno uputama kojima možete pristupiti putem linka Upute za podešavanje IE11 preglednika  u nastavku.

Pravilnik o registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH

Korisničke upute za rad u aplikaciji eDPZ

Upute za podešavanje IE11 preglednika

Za sva dodatna pitanja i pomoć u korištenju aplikacije možete kontaktirati:

Igora Miodraga,
e-mail: igor.miodrag@mps.hr;
telefon: 01/6109512

Mandu Suman,
e-mail: manda.suman@mps.hr,
telefon: 01/6109303 i

Tatjana Filipović,
e-mail: tatjana.filipovic@mps.hr,
telefon: 01/610930