Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Vlada Republike Hrvatske donijela je 10. prosinca 2021. godine Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda.
Ovom Odlukom se uređuje dodjela beskamatnog zajma te način i kriteriji za isplatu sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu (u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna), kao i način povrata zajma. Odlukom se propisuje najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti. Sredstva zajma koja će se isplatiti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s odredbama ove Odluke ulaze u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz članka 88. Zakona o proračunu do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma.

Odluka (Narodne novine broj 136/21 )

Zahtjev za zajam dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 30. prosinca 2021. na Obrascu: Mfin-zajam-pad prihoda 2021 na e-mail adresu: izvrsenje.proracuna@mfin.hr.