Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Akademija za čelnike i pročelnike- Ograničenja, obveze i izazovi u upravljanju lokalnim jedinicama

9. i 10. rujna u Hotelu Amadria u Šibeniku

Nakon prve iznimno uspješne Akademije na kojoj se tražilo mjesto više, Libusoft Cicom uz podršku Hrvatske zajednice općina organizira novu Akademiju za čelnike i pročelnike!

Ovoga puta skup će se održati na jadranskoj obali, kako bi se u sadržajnom i dinamičnom, ali opuštenom i ugodnom ozračju, koje pruža kasno ljeto, ukazalo na neke vrlo složene i osjetljive procese i područja rada o kojima izravno ovisi uspješno funkcioniranje naših gradova i općina.

Uvažavajući sve čimbenike koji utječu na kvalitetno, zakonito i učinkovito upravljanje lokalnim jedinicama, pozivamo vas na dvodnevnu Akademiju za čelnike, pročelnike i sve ostale važne ljude bez kojih upravljanje lokalnim samoupravama ne bi bilo moguće.

Cilj ove edukativne akademije pod nazivom: Ograničenja, obveze i izazovi u upravljanju lokalnim jedinicama  je pružiti jasnu i širu sliku najznačajnijih područja poslovanja, čije obavljanje nije izravno ni izričito propisano, odnosno uređeno pravnim i drugim normama, a od presudnog je značaja za uspješno funkcioniranje gradova i općina.   

Akademija se održava 9. i 10. rujna 2021. u Hotelu Jure, u sklopu Amadria Parka Šibenik s početkom stručnog predavanja (09.09.2021.) u 11:00 sati (registracija sudionika, podjela materijala i kava dobrodošlice od 10:30 -11:00).

Detaljan program rada pogledajte pod linkom: https://www.spi.hr/akademija-za-celnike-i-procelnike-ogranicenja-obveze-i-izazovi-u-upravljanju-lokalnim-jedinicama-2/

Cijena za sudjelovanje na akademiji iznosi 2.400,00 kn + PDV po sudioniku. Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 1.800,00 kn + PDV

Kotizacija uključuje sudjelovanje na dvodnevnim stručnim predavanjima Akademije, konferencijski materijal, kavu dobrodošlice, kavu ili čaj za vrijeme pauze, ručak za dva dana.

Teme koje ćemo obrađivati:

Izvješće Državnog ured za reviziju kao pokazatelj ozbiljnih strukturnih nedostataka u našim gradovima i općinama 

 • Prikaz najčešćih nepravilnosti u radu gradova i općina
 • Zašto izvješća DUR-a moramo shvatiti izrazito ozbiljno?
 • Kako pristupiti provedbi naloga i preporuka DUR-a?
 • O prekršajnoj odgovornosti gradonačelnika i načelnika za provedbu naloga i preporuka DUR-a, odnosno za nepravodobnu i nepotpunu naplatu prihoda

Izazovi u planiranju novog proračuna?

 • Pravilna primjena proračunskih klasifikacija u procesu planiranja
 • Maksimalna uključenost proračunskih korisnika u proces planiranja
 • Utjecaj izmjena organizacijske strukture na proces planiranja i planske dokumente
 • Kvalitetan plan kao podloga za ispravno izvršenje proračuna

Kako strateški planirati?

 • Zakonski okvir
 • Logički okvir strateškog planiranja
 • Hijerarhija strateških dokumenata i strateškog planiranja
 • Strateško planiranje i proračuni JLP(R)S
 • Provedbeni programi JLP(R)S

Postoje li učinkoviti mehanizmi za provedbu kadrovskih i organizacijskih promjena u jedinicama lokalne samouprave?

 • Je li uopće društveno prihvatljivo i prikladno govoriti o neučinkovitim i neprilagođenim ljudskim potencijalima?
 • Koje radnje je i kojim redoslijedom nužno poduzeti kako bi se zakonito i učinkovito o provele organizacijske, a potom i eventualne kadrovske promjene u JLS?
 • O radnopravnom položaju gradonačelnika i načelnika – imaju li čelnici radno vrijeme i pravo na godišnji odmor?
 • Kako organizirati poslovanje u područjima rada koja nadilaze ustrojstvo JLS, odnosno sistematizacije radnih mjesta u okviru istih?

Naplata i otpis gradskih i općinskih prihoda – vječni/velik izazov kako za novoizabrane tako i za postojeće čelnike JLS

 • Ograničenja ustrojstva i sistematizacije radnih mjesta kao prepreka učinkovitoj naplati prihoda
 • Organizacija poslova otpisa i naplate prihoda i (nezamjenjiva) uloga čelnika u istoj
 • Kako otpisati zastarjela potraživanja – različita situacije zahtijevaju različiti pristup
 • Prisilna naplata i otpis zastarjelih potraživanja – samostalna područja rada ili neodvojivi međuovisni procesi?

Kako pravilno evidentiranti imovinu?

 • Stanje evidencija imovine u jedinicama lokalne samouprave
 • Jedinstveno mjesto evidentiranja imovine i kako ga ustrojiti
 • Strukturiranje imovine kao važan čimbenik ispunjenja aktualnih i budućih zakonskih obveza

Komunalna infrastruktura kao temelj razvoja

 • Što se sve može upisati kao komunalna infrastruktura –  neotuđivo vlasništvo JLS?
 • Treba li infrastruktura biti u potpunosti izgrađena da bi se proveo upis?
 • Obeštećenje vlasnika za gubitak prava vlasništva
 • Što kaže sudska praksa

Što predstoji izradi Strategije; evidentiranje kao nužan preduvjet izrade strategije

 • Evidentiranje imovine kao nužan preduvjet izrade strategije pravnoj osnovi strateškog planiranja
 • Što predstavlja strategija upravljanja imovinom?
 • Rezultati donošenja i provođenja strategije upravljanja imovinom
 • Pozitivni primjeri provođenja strategije upravljanja imovinom

Komunikacija s medijima

 • Na koji način predstaviti projekte prema građanima?
 • Kako animirati mediji da poprate događanja?
 • Što je sve bitno u komunikaciji?
 • Što znaju građani/birači o stručnim područjima rada i zakonskim obvezama gradova i općina?

Digitalno poslovanje –opterećenje ili prilika?

 • Na koji način nova Uredba o uredskom poslovanju utječe na JLS
 • Zašto digitalizirati poslovanje
 • Kako potaknuti zaposlenike na informatizaciju
 • Na koji način digitalizacija utječe na građane
 • Kako biti transparentan prema građanima – jesu li vijećnička pitanja u obuhvatu prava na pristup informacijama?

Izazovi javne nabave

 • Kako izbjeći financijske korekcije u postupcima jave nabave sufinanciranih iz ESI fondova
 • Izvješće Državnog ured za reviziju u području jave nabave
 • Nova praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene u sustavu javne nabave – Žalbene naknade – ravnoteža procijenjene vrijednosti i prava na pristup žalbi