Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Zakonska obveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca- letak za distribuciju

Prijatelji životinja pripremili su letak pod nazivom Zakonska obveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca za sve lokalne zajednice.

Distribucija letka u skladu je sa zakonskom obavezom prema članku 69. Zakona o zaštiti životinja: ” Nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne ( regionalne) samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.”

Pripremu za letak možete preuzeti na https://cutt.ly/Nd8gwIY

Nakon distribucije, obavijestite udrugu Prijatelji životinja da ste proveli distribuciju letka radi evidencije te kako bi mogli javno istaknuti vaš doprinos provedbi Zakona o zaštiti životinja.