Udruga općina u Republici Hrvatskoj

11. Savjetovanje pročelnika JLP(R)S – Rješenja za efikasniju samoupravu u sklopu LC Konferencije Panorama 2020 online i 2. Susret pravnika u JLP(R)S u sklopu LC Konferencije Panorama 2020 online

11. Savjetovanje pročelnika JLP(R)S – Rješenja za efikasniju samoupravu, jedinstveno događanje usredotočeno na sve teme važne jedinicama lokalne područne i regionalne samouprave, održat će se 23. i 24. rujna u organizaciji tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o., a u sklopu LC Konferencije Panorama 2020 online.

11. Savjetovanje pročelnika JLP(R)S održat će se u srijedu 23. rujna i četvrtak 24. rujna od 10 do 14 sati.

Teme savjetovanja:

 • Donacije i oslobođenja – utjecaj na proračun
 • Novi Zakon o proračunu
 • Beskamatni zajmovi MFIN-a
 • Jesu li tajne porezne tajne? Na koji način porezna
  tijela koja su povjerila naplatu lokalnih poreza Poreznoj upravi mogu do
  analitike
 • Kako izgraditi efikasan i otporan sustav pomoći u
  slučaju krize
 • Obračun, knjiženje, naplata i obročna otplata u
  vrijeme COVID-19, te kako nadoknaditi prihode nakon prestanka važenja posebnih
  mjera
 • Odluke o lokalnim porezima tijekom korona – krize –
  jesu li zakonite?
 • Komunalna naknada i neposredno rješavanje – mogu li se
  postojeće baze obveznika i objekata komunalne naknade smatrati službenim
  evidencijama?
 • Upis nerazvrstanih cesta i  novi zakon o komunalnom gospodarstvu – upis
  cijelog spektra komunalne infrastrukture
 • Nove obveze i stari problemi – zašto i na temelju čega
  se imovina JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika smatra državnom imovinom
  te kako je evidentirati?
 • Postupanje i ovlasti komunalnog redarstva po Zakonu o
  zaštiti životinja
 • Nova Uredba o uredskom poslovanju
 • Otvoreno i transparentno – Otvoreni Grad
 • Što očekuje Republiku Hrvatsku u dugoročnom proračunu
  EU-a za razdoblje 2021. – 2027. i planu oporavka uslijed COVID-19 krize te
  najčešće nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave i kako
  izbjeći financijske korekcije.
 • Rad od kuće u kontekstu normativnog okvira de lege
  lata
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i
  namještenicima u JLPRS

Također, 25. rujna održat će se 2. Susret pravnika u JLP(R)S .

 

 U čast 20. godišnjice konferencije u otvorenim sadržajima programa može se sudjelovati bez ikakve naknade. Potrebna je samo prijava.

Više informacija i prijava na https://lc-panorama.com/