Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Informacija u pravom kontekstu postaje znanje

Povjerenik za informiranje u suradnji s Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odborom za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora je povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama (28.rujan) organizirao tribinu na temu Pristup informacijama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i posebnim propisima- dvojbe i rješenja.

U uvodnim obraćanjima od strane izv.prof.dr.sc. Željka Jovanovića, Sunčane Glavak, ministra uprave Ivana Malenice te akademika Željka Reinera jednoglasno je pozdravljena inicijativa Povjerenika za informiranje o održavanju tribine te je predmetno pravo naglašeno kao pravo zajamčeno Ustavom i Zakonom.

Dvosmjerna komunikacija je nužna i zato tribine poput ove predstavljaju izvrsnu priliku za rasprave i informiranje o zakonskim intervencijama koje će rezultirati povećanjem transparentnosti jer nedovoljna informiranost u svakom slučaju rezultira sumnjom. Povjerenik za informiranje je također naglasio inkluzivnost i tradiciju prava na pristup informacijama, ali i činjenicu da je unatoč tome ono i dalje nedovoljno prepoznato i korišteno.

Naglasak je na tribini posebno bio stavljen na javnost rada predstavničkih tijela čime se postiže javni interes, otvorenost i transparentnost ( proaktivne objave dnevnih redova, mogućnost prisustvovanja sjednicama, pravovremeno objavljivanje zapisnika). Konkretne informacije o jedinicama lokalne samouprave govore kako 60% JLS proaktivno objavljuje dnevne redove, oko 10% objavljuje informacije o mogućnostima neposrednog uvida u rad tijela, a manje od 50% pravovremeno obajvljuje zapisnike.

Hrvatski Zakon o pravu na pristup informacijama osmi je po kvaliteti u svijetu što unatoč izvrsnom plasmanu i dalje ostavlja prostora za usavršavanje kako bi što vjerodostojnije mogao pokazati demokratičnost i kvalitetu tijela javnih vlasti.