Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Radionica – Mogućnosti financiranja projekata javnog sektora kroz program CERV

Ured za udruge Vlade RH 18. i 19. svibnja 2023. u Državnoj školi za javnu upravu (DŠJU) organizira dvodnevnu radionicu Mogućnosti financiranja projekata javnog sektora u sklopu programa Unije kroz program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV).

Cilj radionice je upoznati sudionike s Programom Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), najvećim programom u povijesti Europske unije namijenjenim promicanju i zaštiti vrijednosti Unije.

Pozivi koji se raspisuju u okviru CERV programa namijenjeni su različitim tijelima javne vlasti za, primjerice, promicanje i zaštitu ljudskih prava, prava manjina, jednakosti i rodne ravnopravnosti, suzbijanje svih oblika diskriminacije i nasilja, promicanje zajedničke kulture i baštine zajedničke europske povijesti, zaštitu podataka i poticanje aktivnog uključivanja građana u javne rasprave i u procese odlučivanja. Jedinice lokalne samouprave mogu sudjelovati u aktivnostima kao što su Umrežavanje gradova i Bratimljenje gradova, koje su ranije bile dio bivšeg programa Europa za građane.

Radionica će kroz predavanja i interaktivne vježbe upoznati polaznike s temeljnim pojmovima, ciljevima, prioritetima i specifičnostima CERV programa, načinom prijave projektnih prijedloga na pojedine pozive, kao i temeljnim elementima upravljanja projektnim ciklusom.

Nakon završene radionice polaznici će biti upoznati sa značajkama CERV programa, steći znanja, vještine i ključne informacije potrebne za izradu i/ili unaprjeđenje svojih projektnih ideja i uspješnu prijavu na natječaje koji će se raspisivati tijekom 2023. i 2024. godine.

Trajanje edukacije
Dvodnevna radionica u trajanju od 16 školskih sati.


Ciljna skupina: PRIMARNA– PREDSTAVNICI OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA; DJELATNICI KOJE RADE U ODJELIMA/SEKTORIMA VEZANIM ZA DRUŠTVENU DJELATNOST, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Više detalja te prijavnica dostupni su na linku https://www.dsju.hr/workshop-details/3401