Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

20. siječnja 2023. Hrvatski je sabor izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Uređena su proračunska ograničenja plaća za zaposlenike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (članci 14., 15. i 16. ).Ubuduće masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna (čl. 14.).

Također se ograničava ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u godini koja prethodi godini izrade proračuna ostvarile sredstva

– fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna i

– pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, u kojima:

  1. iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda poslovanja, a
  2. masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 15% prihoda poslovanja,

tako da ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika ne smije se povećavati u odnosu na godinu koja prethodi godini izrade proračuna (čl. 15.).

Člankom 16. propisane su iznimke od ograničenja iz članka 14. i članka 15. ZPL-a, na način da se sredstva za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

  1. koji obavljaju povjerene poslove državne uprave te
  2. zaposlenih na provedbi projekata,

ne uključuju u ograničenje mase sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za iznose koji se financiraju iz sredstava pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

Osim navedenoga, iz prihoda poslovanja koji se koriste za izračun mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne samouprave, iz članaka 14. i 15., isključuje se iznos sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne  samouprave koji obavljaju povjerene poslove državne uprave.