Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Natječaj za dodjelu Nacionalne nagrade za okoliš za 2022. godinu – Green Prix

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu Nacionalne nagrade za okoliš za 2022. godinu – Green Prix

Kategorije za koje glasuje Povjerenstvo:

1.Zelena kampanja

– Nagrađuje se najbolja kampanja kojom se promiču klimatski ciljevi i koja je provedena u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

2.Zelena inovacija

Nagrađuje se najbolja inovacija iz 2021./2022. godine koja doprinosi klimatskim ciljevima, odnosno smanjenju emisija stakleničkih plinova i prilagodbi klimatskim promjenama.

3.Dekarboniziraj zajednicu

Nagrađuju se fizičke i pravne osobe koje su svojom aktivnošću doprinijele postizanju klimatskih ciljeva u široj zajednici u razdoblju od 2021. do 2022. godine

4.Lokalna i područna samouprava kao pokretači zelenih promjena

Nagrađuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su svojom aktivnošću i projektima ostvarile najveći korak u provedbi klimatskih ciljeva na svom području u  razdoblju od 2021. do 2022. godine 2021.

5.Obrazovanje za klimatsku budućnost

Nagrađuju se projekti i aktivnosti provedene unutar odgojno–obrazovnih ustanova na temu klimatskih promjena a provedeni su ili se provode u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

6.Green lider

Za ovu kategoriju glasuju građani on-line za predložene lidere: Mario Romulić, Vjeran Piršić, Biljana Borzan, Simon Thomas, Karlo Vulin, Tea Blažević, Ivana Krstulović Baković, Ivana Bašić, Davor Bruketa.

Kandidati, za kategorije za koje glasuje Povjerenstvo (kategorije 1-5), trebaju ispuniti odgovarajući digitalni obrazac za prijavu na mrežnoj stranici: https://greencajt.hr/green-prix/

Rok za prijavu (kategorije 1-5) te za glasovanje (kategorija 6) je do 2. svibnja 2021.

Više o kategorijama, načinu prijave i glasovanju dostupno je na poveznici https://greencajt.hr/green-prix/