Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Provjera podataka o komunalnom otpadu za 2020. godinu

Na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  objavljeni su:

  • Radni podaci (za potrebe provjere) o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom za svaku JLS za 2020. godinu sukladno izračunu propisanom Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Isti se temelje na verificiranim prijavama obveznika u bazu Registar onečišćavanja okoliša, koje su iz navedene baze preuzete na dan 14. lipnja 2021. godine,
  • Radni podaci (za potrebe provjere) iz Izvješća o radu davatelja javne usluge (obrazac IRDJU) za 2020. godinu te
  • pripadajuća obrazloženja uz objavljene podatke.

Gore navedeni podaci objavljeni su s ciljem provjere podataka te će finalni podaci o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom za svaku JLS za 2020. godinu biti korišteni za potrebe izračuna poticajne naknade propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Molimo vas da provjerite ispravnost podataka za općinu u vašoj nadležnosti.

Ukoliko uočite nesukladnost u objavljenim podacima za općinu u vašoj nadležnosti, molimo vas da prijavite istu što je prije moguće na email: statistike.otpada@mingor.hr te pokrenete odgovarajući postupak za ispravke podataka (npr. putem nadležnog tijela u županiji).

Postupak ispravljanja podataka mora biti dovršen najkasnije do 2. srpnja 2021. godine. Nakon navedenog datuma više neće biti moguće intervencije u prijavljene podatke.