Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Lokalni izbori 2021.- za načelnike općina 1.089 kandidata

Na lokalnim izborima 2021. godine, za načelnike 428 hrvatskih općina prijavilo se čak 1.089 kandidata, a od toga 167 žena.
Na listama za općinska vijeća prijavljeno je 16.866 kandidata, od čega 43,8 % žena.

I dok su izborni rezultati i prije izbora poznati u čak 65 općina čiji načelnici na izborima nemaju niti jednog protukandidata, u 21 općini je pet kandidata, u njih pet šest, a najveća gužva je u Općini Dug Rat u kojoj se za poziciju načelnika bori čak 10 kandidata. U šest općina kandidiralo se po šest kandidata, a u njih 21 po pet. Najviše općina u kojima se nitko osim načelnika nije kandidirao je u Osječko-baranjskoj županiji – 10 te Zagrebačkoj i Istarskoj županiji – 6.

  • Najviše općina u kojima se nitko nije kandidirao protiv aktualnih načelnika je u Osječko-Baranjskoj županiji. Tako će bez velikog stresa na izbore izaći načelnici općina Jagodnjak, Antunovac, Darda, Feričanci, Podravska Moslavina, Semeljci, Strizivojna, Viljevo, Vladislavci i Vuka.

  • Zagrebačkoji županiji načelnici bez protukandidata su u općinama Jakovlje, Rakovec, Bedenica, Dubrava, Krašić i Orle, a u Krapinsko-zagorskoj u Zagorskim Selima, Kumrovcu i Mihovljanima. U Brodsko-Posavskoj županiji protukandidata nemaju načelnici u općini Vrpolje, Cernik, Donji Andrijevci i Vrbje.

  • Vukovarsko-srijemskoj županiji načelnici idu sami na izbore u općinama Lovas, Markušica, Negoslavci i Stari Jankovci. U Dubrovačko-neretvanskoj, pak, u općinama Zažablje i Janjina, a u Zadarskoj u Svetom Filip i Jakovu i Zemuniku Donjem. 
    Sisačko-moslavačkoj županiji protukandidata nema načelnik općine Gvozd.  U Karlovačkoj načelnici imaju siguran mandat u općinama Lasinja, Rakovica, Saborsko, a u Varaždinskoj u Ljubešćici.

  • Koprivničko-križevačkoj ta je situacija u općini Legrad, a u Bjelovarsko-bilogorskoj u općinama Berek, Hercegovarc, Rovišće i Štefanje. U Primorsko-goranskoj županiji tu su općina Dobrinj i Vrbnik, a u Ličko-senjskoj Udbina i Vrhovine. U Virovitičko-podravskoj županiji načelnici imaju siguran mandat u općinama Sopje, Suhopolje i Voćin, a u Požeško-slavonskoj u općinama Jakšić i Kaptol.

  • Šibensko-kninskoj županiji to su, pak, općine Biskupija, Ervenik, Kistanje i Promina, a u Splitsko-dalmatinskoj Lokvičići, Muć, Postira, Prgomet, Sućuraj i Zagvozd.

  • I na kraju, Istarska županija u kojoj su bez protukandidata na ovim izborima načelnici općina Bale, Grožnjan, Ližnjan, Lupoglav, Vižinada i Vrsar. (m.p.d.)

Izvor: nacelnik.hr