Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Uključite se u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo i ruralni prostor općenito

Ministarstvo poljoprivrede, svjesno važnosti participatornog pristupa, poziva vas na uključenje u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo i ruralni prostor općenito tj. na predlaganje projekata i programa za financiranje u okviru EU sufinanciranih programa za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo, uključujući Plan oporavka EU.

Identificirane prijedloge dostavite putem google obrasca u nastavku, najkasnije do 30. rujna 2020. godine.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvEuEc1hZAtKgL3dX3ba3j_R0M–oCqXIpDWvPKMiPR0cx_w/viewform