Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Općina Petrijanec

Radni sastanak u Općini Petrijanec na temu financiranja jedinica lokalne samouprave, lokanih izbora u kontekstu aktualne epidemiološke situacije i općenitog funkcioniranja Općine.