Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Objava Izvješća o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu

Na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/otpad-registri-oneciscavanja-i-ostali-sektorski-pritisci/gospodarenje-otpadom-0 u rubrici Izvješća – komunalni otpad, odlagališta i odlaganje, obveze JLS) objavljeno je Izvješće o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu. Skrećemo pažnju da je navedeno Izvješće izrađeno u skladu s Dodatkom V. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.