Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji- dostava izvješća o provedbi mjera za 2019. i 2020. godinu

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji sadrži 33 mjere zadane kroz 7 područja djelovanja, a koja se odnose na prevenciju nasilja u obitelji, zakonodavni okvir iz područja zaštite od nasilja u obitelji, zbrinjavanje i potporu žrtvama nasilja u obitelji, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, unaprjeđenje međuresorne suradnje, izobrazbu stručnjaka koji rade u području zaštite od nasilja u obitelji te senzibilizaciju javnosti za problematiku nasilja u obitelji.

Nositelji mjera su tijela državne uprave, jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave te organizacije civilnog društva.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao koordinator provedba mjera Nacionalne strategije u obvezi je svake dvije godine izvijestiti Vladu RH o provedbi zadanih mjera.

Nastavno na navedeno, u privitku ove objave možete pronaći obrasce za izvještavanje o provedbi mjera Nacionalne strategije za 2019. i za 2020. godinu. Rok dostave izvješća za svaku pojedinu mjeru u 2019. i 2020. godini je 19. travnja 2021. godine i to u word formi na e-mail : sandra.batlak@mrosp.hr
Općine koje nisu provodile mjere nisu dužne ispunjavati i dostavljati obrasce.