Udruga općina u Republici Hrvatskoj

LC specijalistički seminar – Procjena vrijednosti nekretnina

LC specijalistički seminar Procjena vrijednosti nekretnina održat će se pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a u organizaciji tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. te uz suorganizaciju Hrvatske zajednice županija, Udruge Gradova i Hrvatske zajednice općina.

Datum: petak, 27. svibnja 2022. godine
Vrijeme: 10:00 – 14:30 sati
Mjesto:  Hotel Aristos, Zagreb

Što znači iskustvo vještaka?

Najčešće pogreške u procjembenim elaboratima

Za koje podatke u procjembenom elaboratu treba navesti ili priložiti  izvor?

Kako izvesti koeficijent prilagodbe za troškovnu metodu?

Povećavaju li prilagodbe kakvoću procjembenih elaborata ili su izvor pogrešaka?

Što je potrebno obrazložiti u procjembenom elaboratu?

Zašto je važno obrazloženje pravnog mišljenja procjeniteljskog povjerenstva?

Kako se izvode indeksni nizovi za zemljišta?

Što se uzima u obzir prilikom izračuna nužnih troškova preseljenja?

Kako dalje nakon objave početnog stanja planova približnih vrijednosti zemljišta?

Što se promijenilo nakon Rješenja USRH od 8. lipnja 2021?

Što obuhvaćaju stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe procjeniteljskog povjerenstva?

Primjeri iz prakse za potrebe JLP(R)S

Ostali detalji i prijavnica dostupni su putem linka https://www.spi.hr/lc-specijalisticki-seminar-procjena-vrijednosti-nekretnina/