Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Konferencija o budućnosti Europe – rasprava o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Uprava za klimatske aktivnosti, organizira seriju od osam panel rasprava i završnu konferenciju kroz deveti i deseti mjesec na temu tranzicije Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti.
Panel rasprava namijenjena  jedinicama regionalne i lokalne samouprave (JLP(R)S) organizira se u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).
Svrha je uspostaviti dijalog u društvu o izazovima i mogućnostima za pravednu i učinkovitu tranziciju Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti. Postavlja se pitanje koliko su  JLP(R)S svjesne klimatskih promjena i kako mogu doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i postizanja klimatske neutralnosti?

Panel rasprava s donositeljima odluka na regionalnoj i lokalnoj razini

srijeda 22. rujna 2021.

15:00 – 16:30

Veza za videokonferenciju: https://bit.ly/3EnV4gN