Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Anketni upitnik- Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. i Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030

TEKST: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu priprema Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. i Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030.

Budući da priprema Programa iziskuje relevantne podatke o stanju u prostoru vezano za gore navedene teme, potrebni su nam podaci jedinica lokalne samouprave te bi molili dostavu podataka popunjavanjem upitnika koji je dostupan na donjoj poveznici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf99dEUkt0uYkQzMOfiZwtGrauKI3udlaxrTxlNsSfgSZ_hHw/viewform

Za dodatne upite vezane za popunjavanje Upitnika molimo da se obratite Ani Sopini na e-mail: asopina@arhitekt.hr (razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima) i Lei Pelivan na e-mail: lpelivan@arhitekt.hr (kružno gospodarenje prostorom i zgradama).

Rok za dostavu podataka produžen je do 2. prosinca 2019. godine.