Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Hrvatsko izaslanstvo na sjednici Europskog odbora regija

U Bruxellesu je 19. i 20. lipnja održana 161. sjednica Europskog odbora regija (OR) na kojoj su usvojena mišljenja na niz pitanja od interesa za lokalne i regionalne vlasti diljem EU te dodijeljene nagrade poduzetničkim regijama.

Plenarna sjednica započela je raspravom o zajedničkoj poljoprivrednoj politici na kojoj je sudjelovao Janusz Wojciechowski, europski povjerenik za poljoprivredu nakon čega je usvojeno samoinicijativno mišljenje OR-a o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike (CAP). Mišljenje naglašava potrebu za pravednom redistribucijom izravnih plaćanja farmerima što se smatra ključnim mehanizmom za nastavak poljoprivrednih aktivnosti i sprječavanje depopulacije ruralnih krajeva. CAP bi trebao podržati napore za prilagodbu klimatskim promjenama i omogućiti farmerima prijelaz na održivu poljoprivredu. U svemu tome važnu ulogu moraju odigrati regije i bolje usmjeravati intervencije uzimajući u obzir specifičnosti svojih područja.

Nastavno na temu klimatskih promjena, usvojeno je i mišljenje za usklađivanje globalnih okvira za klimatske promjene, bioraznolikost i održivi razvoj u kojem se traži ubrzano, odgovorno i višerazinsko djelovanje. U mišljenju se pozivaju gradovi i regije da postižu sinergije između bioraznolikosti, klimatskih ciljeva i održivog razvoja. Lokalni i regionalni čelnici zabrinuti su da svijet nije na pravom putu da postigne ciljeve održivog razvoja, da postoji opasnost od prekoračenja cilja od 1,5 °C Pariškog sporazuma i da priroda globalno propada stopama bez presedana u ljudskoj povijesti. Trostruke planetarne krize trebale bi se rješavati sveobuhvatnom i globalnom strategijom koja prepoznaje ključnu ulogu gradova i regija u postizanju globalnih ciljeva, poticanju društvenih promjena i uključivanju građana. Iako Europski zeleni plan može poslužiti kao primjer na globalnoj razini, regije i gradovi smatraju da postoji potreba za poboljšanjem struktura upravljanja i izravnim financiranjem za lokalne i regionalne razine.

Pored toga, usvojena su i dodatna mišljenja o: otpornom upravljanju vodama radi borbe protiv klimatske krize u okviru plavog plana EU-a; stvaranju plavog plana EU-a iz perspektive poljoprivrede i ruralnog razvoja; ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u prelasku na kružno gospodarstvo; planu EU-a za borbu protiv trgovine drogom i organiziranog kriminala.

U raspravama su zabilježene intervencije hrvatskih članova Hranića (EPP) i Klisovića (PES).

Usvojene su dopune Poslovnika u kojem je osnažena predanost OR-a rodnoj jednakosti koja je posebno istaknuta u odredbama koje određuju sastav radnih i upravljačkih tijela.

Na kraju plenarne sjednice održana je svečanost dodjele nagrade za europsku poduzetničku regiju 2025. Kojom se identificira i nagrađuje EU regije i gradove koji pokazuju izvanrednu i inovativnu strategiju poduzetničke politike, bez obzira na njihovu veličinu, bogatstvo i samoupravni djelokrug. Prvi put od priključenja EU nagrada je dodijeljena jednoj hrvatskoj županiji – Krapinsko-zagorskoj županije. Nagradu je preuzeo Zlatko Šorša predsjednik županijske skupštine, koji je u govoru naglasio poticanje inovacija te malih i srednjih poduzeća u sektorima turizma i obrtništva kao glavne strateške ciljeve zbog kojih je županija prepoznata na europskoj razini.