Udruga općina u Republici Hrvatskoj

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: NOVE PRILIKE ZA FINANCIRANJE U 2024. GODINI!

AVELANT d.o.o. za poslovno i strateško savjetovanje organizira besplatan webinar na kojem ćete saznati sve detalje o uvjetima i mogućnostima financiranje jedinica lokalne samouprave u 2024. godini!

Pridružite nam se 7. lipnja 2024. godine od 10:00 do 11:30 sati putem Zoom platforme.

Na webinaru ćete saznati:

Koje vrste financiranja su vam dostupne u 2024. godini

Kako možete postati korisnici financiranja

Kako su naši klijenti uspješno došli do potpora

Kako vas možemo podržati u ovom procesu

Po završetku webinara, zaprimit ćete upitnik za provjeru prihvatljivosti vas kao prijavitelja te vašeg projekta. Stručnjaci za financiranje jedinica lokalne samouprave iz AVELANT d.o.o izvršit će provjeru prihvatljivosti vašeg ulaganja te vam se povratno javiti u najkraćem mogućem roku s daljnjim uputama.

Ukoliko želite sudjelovati u webinaru, prijavite se putem ove poveznice ispod!

https://forms.gle/xDyHPLTNygaCGv2F7

PREDAVAČI/CE:

Ariana Vela, MBA, IPMA/A

AVELANT d.o.o. / Učilište EU PROJEKTI

Jedna je od najpriznatijih stručnjakinja za fondove EU-a i javnu nabavu u Hrvatskoj i regiji, s više od 20 godina iskustva. Sudjelovala je u pripremi i provedbi više od 500 projekata financiranih bespovratnim sredstvima EU (portfelj 6+ milijardi eura), od kojih je najveći projekt tzv. „Pelješki most“, odnosno „cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“. Osmislila je i pokrenula prvi hrvatski portal o fondovima EU (EU-projekti.info) te napisala prvu knjigu o pripremi i provedbi projekata pod nazivom „Menadžment ESI fondova“. Vanjska je stručnjakinja najpoznatije konzultantske kompanije na svijetu – Mckinsey and company, kao i predavačica na brojnim visokim Učilištima. Posjeduje MBA iz područja menadžmenta. Posjeduje IPMA/ A certifikat za Consulting & Coaching. Certificirana je trenerica javne nabave, a trenutačno pohađa doktorski studij iz poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Na Učilištu EU Projekti obnaša funkciju ravnateljice te funkciju predavačice. U poduzeću Avelant d.o.o. kao CEO zadužena je za cjelokupno upravljanje društvom i portfeljem, jačanje kapaciteta cijelog konzultantskog tima, uvođenja inovacija u rad i poslovanje te vođenje velikih projekata (tzv. Major projects).

Hrvoje Karažija, dipl.iur.

AVELANT d.o.o. / Učilište EU PROJEKTI

Magistar prava s gotovo 10 godina radnog iskustva u pripremi i provedbi projekata i javnoj nabavi. Kroz karijeru je sudjelovao u pripremi i provedbi EU projekata u ukupnoj vrijednosti većoj od 50 milijuna eura. Nositelj je certifikata javne nabave izdanog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je od 2021. godine trener za javnu nabavu. Specijalizirao se za pripremu i provedbu postupaka javne nabave prema ZJN 2016, prema NOJN, kao i za javne nabave koje se provode u sklopu EU financiranih projekata.

Patricija Pepelnik, mag.oec.

AVELANT d.o.o. / Učilište EU PROJEKTI

Magistra ekonomije s više od 6 godina radnog iskustva u pripremi i provedbi projekata, za dionike iz javnog i privatnog sektora. Specijalizirala se za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova te se i dalje nastavlja redovno usavršavati i educirati u području projektnog menadžmenta. Kroz karijeru je sudjelovala u pripremi i provedbi EU projekata u ukupnoj vrijednosti većoj od 25 milijuna eura. Nositelj je certifikata javne nabave izdanog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

5 razloga zbog kojih je dobro surađivati s nama:

1. Vršimo detaljne analize i provjere kojima osiguravamo temelj za donošenje odluke klijenta o prijavi na Pozive I dostupne programe potpora. Klijent razumije kolike su šanse za uspjeh.

2. Spadamo među najuspješnije konzultante za EU fondove, potpore i javnu nabavu u zemlji i regiji s iskustvom pripreme i provedbe najvećih projekata u državi.

3. Proaktivni smo u pripremi i provedbi vaših projekata; vodimo klijenta, surađujemo te pratimo projektante, izvođače, dobavljače i nadzor te pružamo cjelovitu uslugu upravljanja projektom.

4. Smanjujemo opterećenje klijenta (ne trošimo mu vrijeme) i efikasno upravljamo svim procesima.

5. Razumijemo svaki aspekt pripreme i provedbe projekta; od financijskog, EU-fondovskog, građevinskog do računovodstvenog i ostalih.