Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Sredstva EU fondova za skloništa za životinje

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je krajem 2022. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (dalje u tekstu „SP ZPP RH”), koji možete vidjeti na https://ruralnirazvoj.hr/files/Strateski-plan-Zajednicke-poljoprivredne-politike-Republike-Hrvatske-2023.-2027..pdf.

SP ZPP RH temeljni je dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (EFJP – Europski fond za jamstva u poljoprivredi i EPFRR – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj). Ukupni iznos sredstava koji će biti na raspolaganju, između ostalih, i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, iznosi gotovo 3,8 milijarda eura za petogodišnje razdoblje.

Ono što je važno je da se u dokumentu navodi da će EPFRR putem intervencije „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima” financirati i „javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje”, i to najviše ukupne vrijednosti projekta do 2.500.000 EUR i potpore po projektu do 2.000.000 EUR.

Sukladno tome, izgradnja vlastita skloništa, u suradnji s drugim lokalnim zajednicama i udrugama za zaštitu životinja ili samostalno je najpovoljnije i najučinkovitije  rješenje za zakonski propisano zbrinjavanje napuštenih životinja.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (99/2019) te njegove izmjene i dopune (NN 8/2021) imaju znatno manje zahtjeve što se tiče izgradnje skloništa, a više je naglasak na dobrobiti životinja u skloništu. Stoga je to, u kombinaciji s financijskom potporom koja se može dobiti kroz navedena sredstva EPFRR-a, odličan poticaj za lakše osnivanje skloništa.

Zajedno s iznimno važnim preventivnim djelovanjem kroz redovitu i sustavnu kontrolu provedbe mikročipiranosti pasa i financiranje kastracije skrbničkih (vlasničkih) pasa i mačaka te slobodnoživućih mačaka, lokalne zajednice mogu u konačnici smanjiti sredstva koja izdvajaju zbog neodgovornih skrbnika životinja.