Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Hrvatske općine podržavaju prijedlog dobrovoljnog funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave

Na inicijativu Hrvatske zajednice općina održan je sastanak na temu funkcionalne i održive lokalne samouprave, na kojem je predstavljen prijedlog Vlade o novim mogućnostima dobrovoljnog funkcionalnog spajanja općina i gradova u obavljanju pojedinih poslova. Uvažavajući zahtjevne fiskalne okolnosti za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, reforma podrazumijeva daljnju decentralizaciju i podršku funkcionalnom spajanju općina radi racionalizacije troškova, veće transparentnosti, djelotvornosti u radu te kvalitetnijeg pružanja usluga građanima. Reformu,  koja je sadržana u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti,  predstavili su ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica i ministar financija Marko Primorac.

Temeljnu novost koju donosi reforma odnosi se na fiskalno poticanje funkcionalnog povezivanja jedinica lokalne samouprave i zajedničkog obavljanja poslova iz njihova djelokruga. Na tu temu ovaj je tjedan održan i sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića sa predsjednicima Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina.

Ovim prijedlogom Vlada nastavlja s provedbom Programa Vlade čime se unaprjeđuje zakonodavni okvir i osigurava financijska sredstva kojima će se ojačati fiskalni kapacitet jedinica lokalne samouprave i otvoriti nove mogućnosti provedbe razvojnih projekata, uključujući i iz europskih fondova.

Na sastanku na kojem su uz župane bili i predstavnici gradova i općina naglašeno je da će država financijski poduprijeti JLS-ove koje se odluče za funkcionalno povezivanje i obavljanje pojedinih zajedničkih poslova. Usto, valja spomenuti kako će financijska podrška biti osigurana i za one jedinice lokalne samouprave kod kojih bi na dobrovoljnoj osnovi postojao interes za stvarnim spajanjem.

Predsjednik Hrvatske zajednice općina i načelnik Općine Konavle Božo Lasić pozdravio je najavljene mogućnosti koje ova reforma donosi te je istaknuo da takav potez Vlade ukazuje na njegovanje partnerskog odnosa sa svim dionicima, osobito sa općinama.

„Mogu potvrditi kako postoji interes općina za funkcionalnim spajanjem. Naravno, sve se temelji na konceptu dobrovoljnosti. Vjerujem kako će predloženo biti korisna mogućnost, što se posebice odnosi na manje i financijski ovisnije jedinice lokalne samouprave. Ovim vidom suradnje jačamo potencijal za financijsku održivost jedinica lokalne samouprave. Mi moramo biti racionalni i praktični tako da mogu kazati da podržavamo korake koji idu u pravcu jačanja općina“, naglasio je Lasić.