Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Provedba Zakona o zaštiti životinja za jedinice lokalne samouprave

Edukativna i pregledna brošura o provedbi Zakona o zaštiti životinja za jedinice lokalne samouprave donosi konkretna pojašnjenja zakonskih obaveza i korisne savjete čime ima za cilj pomoći gradovima i općinama da učinkovitije provode i izvršavaju svoje zakonske obaveze koje proizlaze iz predmetnog Zakona.

Brošura je izdana od strane udruge Prijatelji životinja i Mreže za zaštitu životinja, a uz podršku Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj te Hrvatske zajednice općina.

Brošura- Provedba Zakona o zaštiti životinja za JLS