Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., tijekom 2018. i 2019. godine provelo je Vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava. Ovakvo vrednovanje sustava odabira projekata, koje predstavlja strateško vrednovanje usmjereno na poboljšanje procesa odabira, provedeno je po prvi puta, a njegovi rezultati od velikog su značaja i za sadašnje i buduće korisnike bespovratnih sredstava. Svrha vrednovanja bila je osigurati bolje razumijevanje sustava odabira projekata OPKK, te dobiti preporuke za njegovo poboljšanje.

Važnost ovog vrednovanja i njegovih rezultata proizlazi iz veličine uzorka i odaziva uključenih dionika koji su svojim doprinosom na raspolaganje Upravljačkom tijelu stavili vrijedne informacije osiguravajući osnovu za predstojeća unaprjeđenja sustava provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ujedno snažno doprinoseći jačanju kulture vrednovanja javnih politika u Republici Hrvatskoj, kao i podizanju svijesti i znanja o značenju procesa vrednovanja.  Za osiguranje uspješne provedbe vrednovanja od velike važnosti bila je baš suradnja s organizacijama/tijelima koja su omogućila pristup korisnicima i potencijalnim korisnicima putem kojih se došlo do vrijednih informacija i „reakcija s terena“ bez čega vrednovanje ne bi bilo moguće provesti na jednako kvalitetan način.

U Ministarstvu smatraju kako dobiveni zaključci i preporuke mogu koristiti budućim korisnicima i potencijalnim korisnicima pri postizanju kvalitetnijih kriterija u projektnim prijavama, ali i boljem razumijevanju koncepta osiguranja transparentnog i učinkovitog korištenja ESIF fondova u skladu s regulativama EU i načelima najbolje prakse .

Informaciju o provedenom vrednovanju s kraćim pregledom ključnih značajki provedenog vrednovanja za korisnike i potencijalne korisnike možete pronaći u privitku.