Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Konferencija ”Reformski potencijal – okvir za provedbu reformskih politika u Republici Hrvatskoj II”

Predsjednik Hrvatske zajednice općina Martin Baričević aktivno je sudjelovao u radu već tradicionalne konferencije „Reformski potencijal – okvir za provedbu reformskih politika u Republici Hrvatskoj II“, koja je namijenjena načelnicima, gradonačelnicima i županima. Konferencija je bila podijeljena u četiri temeljna panela, od koji je prvi bio „Smjernice za financijsku omotnicu 2021.-2027. na nivou Europske unije s osvrtom na Republiku Hrvatsku“, drugi „Financijski i pravni aspekti infrastrukture“, treći „Reforma i projekti u vodno-komunalno gospodarstvu (Aglomeracija, aktualna situacija te korištene sredstava EU fondova)“, a posljednji panel je bio naslovljen „Što donosi nova porezna reforma lokalnoj samoupravi”.

Zapaženo sudjelovanje su uz predsjednika Baričevića imali i načelnik Općine Jakšić Ivica Kovačević, Goran Kaniški, načelnik Općine Gornji Kneginec te načelnik Općine Stupnik Bruno Perković.

Više u fotogaleriji.